Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 57 od 09.12.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini Grada Novog Sada, Br: 351-1/2018-386-II
 • Odluka o pokretanju postupka za dodelu stana
 • Odluka o pokretanju postupka za ostvarivanje pomoći za ozakonjenje stana ili porodične kuće
 • Rešenje o odobravanju projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora, kojima se podstiču mladi da aktivno učestvuju u društvenim tokovima kroz afirmaciju i podršku omladinskim aktivnostima u skladu sa Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 - 2022. godine, za 2019. godinu
 • Rešenje o broju dece upisane u privatnu predškolsku ustanovu koja ostvaruju finansijsku podršku u radnoj 2019/2020. godini i mesečnom iznosu finansijske podrške po detetu, prema vrsti boravka
 • Rešenje o izmenama programa unapređenja socijalne zaštite Grada Novog Sada u 2019. godini
 • Rešenje o izmeni rešenja o Programu investicionih aktivnosti za srednje škole za 2019. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopuni Programa investicionih aktivnosti Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Milan Petrović" sa domom učenika Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o dopunama rešenja o Programu otuđenja građevinskog zemljišta za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni finansijskog plana Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni finansijskog plana Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Plana rada Fondacije "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture" za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Finansijskog plana Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o razrešenju dužnosti v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu (Slavka Dukić)
 • Rešenje o produženju dužnosti v.d. zamenika direktora Direkcije za robne rezerve (Marinković Goran)
 • Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • Rešenje o obrazovanju i imenovanju Radne grupe za koordinaciju i praćenje aktivnosti na implementaciji projekta "Novi Sad 2021 - Evropska prestonica kulture"
 • Rešenje o postavljanju saobraćajne signalizacije u delu Puškinove ulice u Novom Sadu
 • Rešenje o izmeni rešenja o određivanju posebnih parkirališta na teritoriji Grada Novog Sada


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex