Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 41 od 09.09.2017.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "RADOSNO DETINJSTVO" NOVI SAD O VRŠENJU STATUSNE PROMENE I PROMENE NAZIVA PREDŠKOLSKE USTANOVE
  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI FONDU ZA STIPENDIRANJE I PODSTICANJE NAPREDOVANJA DAROVITIH STUDENATA I MLADIH NAUČNIH RADNIKA I UMETNIKA UNIVERZITETA U NOVOM SADU, ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
  • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O ZONSKO-TARIFNOM SISTEMU, SA KOEFICIJENTIMA I GRANICAMA ZONA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex