Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 31 od 26.06.2019.)


 • Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici
 • Odluka o boravišnoj taksi
 • Odluka o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o uređenju Grada Novog Sada
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o taksi prevozu na teritoriji Grada Novog Sada
 • Odluka o izmenama Odluke o držanju domaćih životinja
 • Odluka o izmenama Odluke o o upravljanju kejom u Gradu Novom Sadu
 • Odluka o izmenama Odluke o održavanju čistoće
 • Odluka o manifestaciji "EXIT" kao manifestaciji od izuzetnog značaja za Grad Novi Sad
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2019. godini
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad", Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2019. godinu
 • Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2019. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad o raspodeli dobiti za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Urbanizam" Zavod za urbanizam Novi Sad za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" Novi Sad za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Čistoća" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Put" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada "Novosadskog pozorišta - Újvidéki színház", Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija "Atelje 61", Petrovaradin za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Mladost", Futog za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar "Kisač", Kisač za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Kulturnog centra "Rumenka", Rumenka za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Doma zdravlja "Novi Sad" Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Programa rada i razvoja Apoteke Novi Sad za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2019. godinu
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o prestanku dužnosti tri člana Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović-Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o imenovanju pet članova Upravnog odbora Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih "Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović -Kalin" u Novom Sadu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije "Svetozar Marković", Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Škole za dizajn "Bogdan Šuput", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Škole za dizajn "Bogdan Šuput", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apoteke Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Parking servis" Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Doma zdravlja "Novi Sad", Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i dva člana Upravnog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Privremenog upravnog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o imenovanju predsednika i člana Nadzornog odbora Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad
 • Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić", Kać


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex