Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 19 od 27.04.2018.)


  • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA PRIPRAVNIKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018)
  • ODLUKA O SPROVOĐENJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018)
  • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VODE II REDA I UNUTRAŠNJE VODE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BATE BRKIĆA K. BR. 13 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 5/2018 i 19/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 2/2018, 13/2018 i 19/2018)
  • ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE, KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD, ZA 2018. GODINU, I ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA NJIHOVU REALIZACIJU IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 19/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex