Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Sada

(broj 11 od 20.03.2018.)


  • PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNOJ POVRŠINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2018. I 2019. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ZONI OSNOVNE ŠKOLE "SONJA MARINKOVIĆ" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015-2024. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 39/2015 i 11/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE PAVLA STAMATOVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA MOMČILOVIĆA K. BR. 12 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA (FISKULTURNIH SALA) NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA, ZA REALIZOVANJE PROGRAMA "SPORT U ŠKOLE I ŠKOLSKA SPORTSKA TAKMIČENJA" ZA DECU ŠKOLSKOG UZRASTA OD 6 DO 14 GODINA, ZA PERIOD OD 27. FEBRUARA DO 21. DECEMBRA 2018. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex