Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Niša

(broj 14 od 12.03.2019.)


Grad Niš

Gradonačelnik

 • Rešenje o imenovanju koordinatora Programa "DKTI Projekat srpsko - nemačke saradnje - Energetska efikasnost u javnim zgradama"

Gradska opština Niška Banja

 • Odluka o javnim priznanjima Gradske opštine Niška Banja
 • Odluka o kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Komisije za sport, kulturu i obrazovanje
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Opštinske izborne komisije Niška Banja

Opština Bela Palanka

 • Statut opštine Bela Palanka
 • Odluka o mreži predškolskih ustanova na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Odluka o izmeni Odluke o promeni finansiranja kapitalnih projekata iz kredita
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bela Palanka
 • Tarifa naknada za korišćenje javnih površina
 • Odluka o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Bela Palanka
 • Odluka o izradi Prvih izmena i dopuna PDR industrijske zone "Murica 1"
 • Prve izmene i dopune PGR Bele Palanke
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP "Komnis" Bela Palanka za period od 01.01.2018.-31.12.2018.godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Cenovnika komunalnih usluga JKP" Komnis" Bela Palanka za 2019.godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex