Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 9/2023 od 30.10.2023.)


  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA
  • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA
  • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex