Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 8/2023 od 06.10.2023.)


  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA U OKVIRU PROJEKTA "ČISTA ENERGIJA I ENERGETSKA EFIKASNOSTI ZA GRAĐANE U SRBIJI"
  • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA VANTELESNE OPLODNJE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex