Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 8/2021 od 03.08.2021.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U KLUPCIMA
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U PLANU DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "ŠEPAK" U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "SEVER" U LOZNICI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA ZA PERIOD JANUARDECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM -CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2020. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI ZA PERIOD 01.01.2020. GODINE DO 31.12.2020. GODINE
 • REŠENJE O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU NAČELNIKA I ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex