Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 8 od 14.06.2019.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O TAKSI PREVOZU I LIMO SERVISU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI ZA PERIOD OD 1.1.2018. GODINE DO 31.12.2018. GODINE
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA ŽIKICE JOVANOVIĆA, UČITELJSKE, VUKA KARADŽIĆA I TRGA JOVANA CVIJIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE DELA GORNJEG TOKA REKE ŠTIRE U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU KLANIČKU U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U KLUPCIMA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U KRAJIŠNICIMA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U BAŠČELUCIMA
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U JELAVU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE 2" U TRŠIĆU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U ZAJAČI
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019. GODINE
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZMENE I DOPUNE STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" LOZNICA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA ŽIKICE JOVANOVIĆA, UČITELJSKE, VUKA KARADŽIĆA I TRGA JOVANA CVIJIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE DELA GORNJEG TOKA REKE ŠTIRE U LOZNICI
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU KLANIČKU U LOZNICI
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U KLUPCIMA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U KRAJIŠNICIMA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U BAŠČELUCIMA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U JELAVU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE 2" U TRŠIĆU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U ZAJAČI
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex