Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 7/2023 od 08.08.2023.)


  • ODLUKA O PRIHVATANJU STUDIJE OPRAVDANOSTI PRIDRUŽIVANJA KOLUBARSKOM REGIONU ZA UPRAVLJANJE OTPADOM GRADA LOZNICE I OPŠTINA MALI ZVORNIK, LJUBOVIJA I KRUPANJ
  • STUDIJA OPRAVDANOSTI PRIDRUŽIVANJA KOLUBARSKOM REGIONU ZA UPRAVLJANJE OTPADOM GRADA LOZNICE I OPŠTINA MALI ZVORNIK, LJUBOVIJA I KRUPANJ
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2023. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex