Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 8/2022 od 02.08.2022.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2024-2030. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2022-2024. GODINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU TRGA VUKA KARADŽIĆA I ULICA SVETOG SAVE I DRAGOLJUBA POPOVIĆA I BULEVARA DOSITEJA OBRADOVIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU CENA USLUGE IZNOŠENJA I DEPONOVANJA SMEĆA
 • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM PORODICAMA ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SEOSKOM PODRUČJU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI ZA PERIOD 01.01.2021. GODINE DO 31.12.2021. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVOIDNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA-LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "ANTA BOGIĆEVIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUKOVA SPOMEN ŠKOLA" U TRŠIĆU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "DOSITEJ OBRADOVIĆ" U KLUPCIMA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR TASIĆ" U LEŠNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "14. OKTOBAR" U DRAGINCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KRALJ ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ" U JADRANSKOJ LEŠNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KADINJAČA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VERA BLAGOJEVIĆ" U BANJI KOVILJAČI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LIPNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "STEPA STEPANOVIĆ" U TEKERIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LIPNIČKOM ŠORU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "MIKA MITROVIĆ" U BREZJAKU
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA DOMAĆINSTVIMA ZA ENERGETSKU SANACIJU, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU SA JAVNIM POZIVOM
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU SA JAVNIM POZIVOM
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH LICA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA VOĐENJE POSTUPKA I DONOŠENJE REŠENJA PO ZAHTEVU ZA VRAĆANJE ZEMLJIŠTA
 • REŠENJE O ISPRAVCI REŠENJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex