Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 7 od 15.06.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O PODIZANJU SPOMEN - OBELEŽJA DARJI ALEKSANDROVNOJ KOROBKINOJ, RUSKOJ BOLNIČARKI, UČESNICI GUČEVSKE BITKE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA USPOSTAVLJANJE SARADNJE I UDRUŽIVANJA SA GRADOVIMA I OPŠTINAMA U SLIVU REKE DRINE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA RADA / PROJEKATA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU POSEBNI OBLICI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU SUFINANSIRANJA PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex