Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 5/2024 od 29.03.2024.)


  • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2024-2030. GODINE
  • PLAN RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2024 - 2030. GODINE
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI SREDNJOROČNOG PLANA RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA PERIOD 2024-2026. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex