Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 5/2023 od 28.07.2023.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU CENA USLUGE IZNOŠENJA I DEPONOVANJA SMEĆA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI ZA PERIOD 01.01.2022. GODINE DO 31.12.2022. GODINE
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O PRIHVATANJU INFORMACIJE GRADSKE UPRAVE - ODSEKA ZA PLANIRANJE ODBRANE I VANREDNE SITUACIJE O AKTIVNOSTIMA TOKOM VANREDNE SITUACIJE GRADA LOZNICE U PERIODU MAJ-JUL 2023. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O ZAKLJUČENJU KOLEKTIVNOG UGOVORA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA, IZMEĐU GRADA LOZNICE I SINDIKATA ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKE LOZNICA "NEZAVISNOST"
 • ODLUKA O DODELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LOZNICE
 • POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2024. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2024. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex