Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 5 od 03.05.2019.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR -DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM DOMA ZDRAVLJA "DR MILENKO MARIN" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2018. GODINE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • ODLUKA O ZAKLJUČENJU KOLEKTIVNOG UGOVORA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA IZMEĐU GRADA LOZNICE, KAO OSNIVAČA, ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA I SINDIKATA ZDRAVSTVENE USTANOVE APOTEKE LOZNICA "NEZAVISNOST"
 • ODLUKA O ZAKLJUČENJU KOLEKTIVNOG UGOVORA DOMA ZDRAVLJA "DR MILENKO MARIN" LOZNICA IZMEĐU GRADA LOZNICE, KAO OSNIVAČA, DOMA ZDRAVLJA "DR MILENKO MARIN" LOZNICA I SINDIKATA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ ZAŠTITI; SINDIKATA "NEZAVISNOST" I SINDIKATA "SLOGA"
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU LICA ZADUŽENOG ZA KOORDINACIJU ODGOVORNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI IZ LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KONKURSNE KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA ZA ČLANOVE RADNOG TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex