Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 4 od 10.04.2019.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA LOZNICE SA ELABORATOM ZA PRIPREMU ODLUKE O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA LOZNICA
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO BANJA KOVILJAČA
 • IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJENO MESTO BANJA KOVILJAČA - TEKSTUALNI DEO
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "ŠEPAK" U LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE INDUSTRIJSKE ZONE "ŠEPAK" U LOZNICI - TEKSTUALNI DEO
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA GRADSKOG I PRIGRADSKOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O FUNKCIONISANJU REŽIMA SAOBRAĆAJA U PEŠAČKOJ ZONI U ULICI JOVANA CVIJIĆA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOM VEĆU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" LOZNICA
 • POSLOVNIK O RADU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM ILI SOCIJALNOM PODRŠKOM DETETU, UČENIKU I ODRASLOM ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex