Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 30/2020 od 30.12.2020.)


 • ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJEGRAĐEVINSKOGZEMLJIŠTA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM PORODICAMA ZA KUPOVINU, IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SEOSKOM PODRUČJU
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O NAGRAĐIVANJU NAJBOLJIH UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • STATUT USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI ODNOSNO RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU FISKALNIH MERA PODRŠKE UGOSTITELJSKOJ I TURISTIČKOJ PRIVREDI ZA SMANJENJE NEGATIVNIH EFEKATA PROUZROKOVANIH EPIDEMIJOM BOLESTI COVID-19
 • KRITERIJUMI I MERILA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI
 • REŠENJE O VREDNOSTI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA LICENCE ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DELATNOSTI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex