Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 3/2023 od 12.06.2023.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE STAMBENO POSLOVNOG KOMPLEKSA U ULICI FILIPA KLJAJIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2023. DO 31.03.2023. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU NAKNADNE SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O PRIVREMENOM POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA "PAKETU A" I "PAKETU B" LINIJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU - SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM - CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2022. GODINE
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU LOZNICA
 • REŠENJE O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU JELAV
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA LOZNICE U NAZIVU KLUBA RVAČKI KLUB "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" U LOZNICI
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2024. GODINU
 • JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2024. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex