Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 3/2022 od 07.03.2022.)


  • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE U GRADU LOZNICI
  • IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA PERIOD OD 2021. DO 2023. GODINE U GRADU LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex