Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 3/2021 od 17.05.2021.)


  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE (PREČIŠĆEN TEKST)
  • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
  • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD LOZNICU U 2021. GODINI
  • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2021. GODINU U GRADU LOZNICI
  • IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2021. GODINU U GRADU LOZNICI
  • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
  • NAREDBA O OBAVEZNOJ SISTEMATSKOJ DERATIZACIJI NA TERITORIJI GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex