Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 3 od 25.02.2019.)


 • ODLUKA O POKRETANJU INICIJATIVA ZA IZMENU I DOPUNU ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU I LIMO SERVISU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKAO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA SA ELABORATOM ZA PRIPREMU ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA PODRUČJU GRADA LOZNICA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE LOZNICA
 • ODLUKA O USVAJANJU IZMENA I DOPUNA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU U GRADU LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU U GRADU LOZNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex