Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 28/2020 od 18.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U 2021. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA APOTEKARSKE USTANOVE "LOZNICA" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE 2" U TRŠIĆU
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE 2" U TRŠIĆU
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U JELAVU
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U JELAVU
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VOJVODE MIŠIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, SVETOG SAVE, JOVANA CVIJIĆA I TRGA ANTE BOGIĆEVIĆA U LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VOJVODE MIŠIĆA, ĐURE JAKŠIĆA, SVETOG SAVE, JOVANA CVIJIĆA I TRGA ANTE BOGIĆEVIĆA U LOZNICI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRADSKOM VODOVODU I KANALIZACIJI
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PIJACAMA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE SA GODIŠNJIM PLANOM RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 30.09.2020. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "PETAR TASIĆ" LEŠNICA
 • REŠENJE O PRESTANKU ODOSNO RAZREŠENJU DUŽNOSTI I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex