Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 24 od 20.10.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE NOVE DEONICE DELA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 VALJEVO-LOZNICA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE NOVE DEONICE DELA DRŽAVNOG PUTA IB REDA BROJ 27 VALJEVO-LOZNICA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DONOŠENJU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VERE BLAGOJEVIĆ, VUJE MATIĆA, MIODRAGA BORISAVLJEVIĆA I NEMANJINE U LOZNICI
 • IZMENE I DOPUNE PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VERE BLAGOJEVIĆ, VUJE MATIĆA, MIODRAGA BORISAVLJEVIĆA I NEMANJINE U LOZNICI
 • PROGRAM O DOPUNAMA PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O KOMUNALNOJ MILICIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O NAKNADAMA ODBORNIKA I ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA RASPODELU DOBITI ZA 2019. GODINU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA URBANIZAM I KOMUNALNE DELATNOSTI SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STATUT I PROPISE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREDSTAVKE I ŽALBE SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA PRIVREDU, PRIVATIZACIJU I PRIVATNO PREDUZETNIŠTVO SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA BORBU PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ I EKONOMSKE VEZE SA INOSTRANSTVOM I DIJASPOROM SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VERA BLAGOJEVIĆ" U BANJI KOVILJAČI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUKOVA SPOMEN ŠKOLA" U TRŠIĆU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex