Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 22 od 27.12.2019.)


  • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
  • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA LOZNICE
  • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
  • REŠENJE O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU, REALIZACIJU I PRAĆENJE PLANA ZA UNAPREĐENJE USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE U GRADU LOZNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex