Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 21 od 23.12.2019.)


 • ODLUKA O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O REBALANSU budžeta GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2019. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • KADROVSKI PLAN ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE"TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA U 2020. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU BIRČANINOVU U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VERE BLAGOJEVIĆ, VUJE MATIĆA, MIODRAGA BORISAVLJEVIĆA I NEMANJINE U LOZNICI
 • PROGRAM O DOPUNI PROGRAMA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O POGREBNOJ DELATNOSTI
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UREĐIVANJU, ODRŽAVANJU GROBLJA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODRŽAVANJU ČISTOĆE, JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA I ZAŠTITI KOMUNALNIH OBJEKATA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA GRADSKOG PRAVOBRANILAŠTVA U LOZNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE "APOTEKA LOZNICA" U LOZNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU BIRČANINOVU U LOZNICI
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA VERE BLAGOJEVIĆ, VUJE MATIĆA, MIODRAGABORISAVLJEVIĆAINEMANJINE U LOZNICI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex