Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 20 od 28.08.2020.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE.
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O IZBORU ČLANA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI VRŠENJA TEKUĆIH POSLOVA ČLANU GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex