Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 2/2023 od 10.05.2023.)


  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA VODE II REDA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • ODLUKA O DONOŠENJU PROGRAMA MERA I RADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • PROGRAM MERA I RADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex