Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 19 od 09.12.2019.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD I - IX 2019. GODINE
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA "GIMNAZIJA" IZMEĐU ULICA PAŠIĆEVE, TRGA JOVANA CVIJIĆA, GIMNAZIJSKE I REKE ŠTIRE U LOZNICI
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE BLOKA "GIMNAZIJA" IZMEĐU ULICA PAŠIĆEVE, TRGA JOVANA CVIJIĆA, GIMNAZIJSKE I REKE ŠTIRE U LOZNICI - TEKSTUALNI DEO
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U TRŠIĆU
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U TRŠIĆU - TEKSTUALNI DEO PLANA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2019. DO 30.09.2019. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "14. OKTOBAR" U DRAGINCU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VERA BLAGOJEVIĆ" U BANJI KOVILJAČI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE KOJIM SE KONSTATUJE PRESTANAK DUŽNOSTI ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex