Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 19 od 30.12.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017, 7/2018, 13/2018 i 19/2018)
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list Grada Loznice", br. 6/2009, 3/2011, 4/2013, 2/2014 - dr. odluka, 1/2015, 2/2017 - dr. odluka i 8/2017, "Sl. glasnik RS", br. 56/2018 - odluka US i "Sl. list Grada Loznice", br. 19/2018)
  • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2013 i 19/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU U GRADU LOZNICI ("Sl. list Grada Loznice", br. 19/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEDELJNOG RASPOREDA RADA I RADNOG VREMENA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 3/2018, 10/2018 i 19/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2018 i 19/2018)
  • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 19/2018)
  • STATUT GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 8/2014 - prečišćen tekst i 19/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex