Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 19 od 29.12.2017.)


  • PRAVILNIK O BEZBEDNOSTI INFORMACIONO-KOMUNIKACIONOG SISTEMA GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 19/2017)
  • PRAVILNIK O PROTOKOLARNIM I PRIGODNIM POKLONIMA ("Sl. list grada Loznice", br. 19/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex