Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 18 od 13.07.2020.)


  • ZAKLJUČAK O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex