Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 17 od 18.12.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017)
  • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA LOZNICE NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 17/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex