Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 16 od 30.11.2017.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE NA NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 16/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex