Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 14 od 10.10.2018.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU LOKALNOG KOORDINACIONOG TELA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA ("Sl. list grada Loznice", br. 14/2018)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU MOBILNE JEDINICE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA ("Sl. list grada Loznice", br. 14/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA SPREČAVANJA ZLOUPOTREBE DROGA U LOZNICI 2018 -2022. ("Sl. list grada Loznice", br. 14/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex