Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 13/2021 od 13.12.2021.)


 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVOD-NJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U PERIODU 2022. - 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U PERIODU 2022. - 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA U PERIODU 2022. - 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA U PERIODU OD 2022. GODINE DO 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA PERIOD 2022. - 2026. GODINE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2022. GODINU NA TERITORIJI GRADA LOZNICE I ODREĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex