Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 13 od 07.10.2019.)


  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U GRADU LOZNICI ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE
  • LOKALNI AKCIONI PLAN ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJA U GRADU LOZNICI ZA PERIOD 2019 - 2021. GODINE
  • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU
  • OPERATIVNI PLAN MOBILNOG TIMA ZA INKLUZIJU ROMA I ROMKINJA GRADA LOZNICE ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex