Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 13 od 07.09.2017.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O DODELI BESPOVRATNIH NOVČANIH SREDSTAVA MLADIM BRAČNIM PAROVIMA ZA KUPOVINU KUĆE SA OKUĆNICOM NA SELU
  • ODLUKA O FORMIRANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O OSPOSOBLJENIM PRAVNIM LICIMA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA U SISTEMU JAVNOG SEKTORA GRADA LOZNICE ZA 2017. GODINU
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA USLUGE DNEVNI BORAVAK ZA DECU I OMLADINU SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex