Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 12/2022 od 27.12.2022.)


  • PLAN RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
  • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" U LOZNICI
  • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" U LOZNICI
  • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
  • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA DIREKTORA JAVNOG PREUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA
  • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
  • ANEKS 1 KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U ORGANIMA, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex