Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 12/2021 od 26.10.2021.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU KLANIČKU U LOZNICI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA ULICU BIRČANINOVU U LOZNICI
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP - EKSPLOATACIJU KREČNJAKA KAO GRAĐEVINSKO-TEHNIČKOG KAMENA U NASELJENOM MESTU DONJA BORINA U OPŠTINI MALI ZVORNIK I IZGRADNJU DROBILIČNOG POSTROJENJA U NASELJENOM MESTU GORNJA BORINA U GRADU LOZNICA
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2021. DO 30.06.2021. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAČINU POKRIĆA GUBITKA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2020. GODINU
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA OBEZBEĐIVANJE I PRUŽANJE USLUGA SAVETOVALIŠTA ZA OSETLJIVE GRUPE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DAVANJU NAKNADNE SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O PRIVREMENOM POVERAVANJU OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA "PAKETU C" LINIJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA TEHNIČKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KADINJAČA" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "KRALJ ALEKSANDAR I KARAĐORĐEVIĆ" U JADRANSKOJ LEŠNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "14. OKTOBAR" U DRAGINCU
 • REŠENJE O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNIM STVARIMA
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE
 • ODLUKU O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA POVRŠINSKI KOP - EKSPLOATACIJU KREČNJAKA KAO GRAĐEVINSKO-TEHNIČKOG KAMENA U NASELJENOM MESTU DONJA BORINA U OPŠTINI MALI ZVORNIK I IZGRADNJU DROBILIČNOG POSTROJENJA U NASELJENOM MESTU GORNJA BORINA U GRADU LOZNICA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex