Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 11/2022 od 19.12.2022.)


 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU IZVEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA PERIOD OD 1. JANUARA DO 30. SEPTEMBRA 2022. GODINE
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKU O USVAJANJU KADROVSKOG PLANA ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • KADROVSKI PLAN ORGANA GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU BAŠČELUCI
 • REŠENJE O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU LOZNICA
 • REŠENJE O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM U JAVNU SVOJINU GRADA LOZNICE ZA POTREBE PROŠIRENJA GROBLJA U NASELJENOM MESTU LOZNICA
 • ODLUKU O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA SA PODRUČJA GRADA LOZNICE
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU INFORMACIJE O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
 • INFORMACIJA O STEPENU USKLAĐENOSTI PLANIRANIH I REALIZOVANIH AKTIVNOSTI U JAVNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD LOZNICA ZA PERIOD OD 01.01.2022. DO 30.09.2022. GODINE
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KONCESIJU - POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • JAVNI POZIV BR. K6/2021 - OTVORENI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA KONCESIJU - POVERAVANJE OBAVLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA PAKETU "C" LINIJA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2022. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KORIŠĆENJA BUDŽETSKE POMOĆI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA U 2023. GODINI
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD "LOZNICA" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA APOTEKARSKE USTANOVE LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU "LAGATOR" LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANJA CRVENOG KRSTA LOZNICA ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA I IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE, PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE "LOZNICA RAZVOJ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURU "VUK KARADŽIĆ" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNICE NADZORNOG ODBORA TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU GRADSKOG SAVETA RODITELJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LIPNIČKOM ŠORU
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA
 • REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex