Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 10/2023 od 31.10.2023.)


 • POSLOVNIK O RADU PRIVREMENOG ORGANA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O IMENOVANJU SEKRETARA PRIVREMENOG ORGANA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ZAMENIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE PRESTANKU MANDATA ČLANOVA GRADSKOG VEĆA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA POMOĆNIKA GRADONAČELNIKA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O NAREDBODAVCU ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA VREME RADA PRIVREMENOG ORGANA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex