Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 10 od 18.07.2018.)


  • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI BRAČNIM PAROVIMA I PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 10/2018)
  • ODLUKA O POSTAVLJANJU MONTAŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 10/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEDELJNOG RASPOREDA RADA I RADNOG VREMENA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI "APOTEKA LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list grada Loznice", br. 3/2018 i 10/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list grada Loznice", br. 10/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex