Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 1/2022 od 14.02.2022.)


 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U ZAJAČI
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE "GROBLJE" U BAŠČE-LUCIMA
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA UREĐENJE DELA GORNJEG TOKA REKE ŠTIRE U LOZNICI
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA, TRGOVA I ZASELAKA U NASELJENOM MESTU LEŠNICA
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA JAVNI UGOVOR O PRIVREMENOM POVE RAVANJU OB A - VLJANJA DELATNOSTI GRADSKO-PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE NA "PAKETU C" LINIJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA BIBLIOTEKE VUKOVOG ZAVIČAJA LOZNICA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU GRADSKE IZBORNE KOMISIJE LOZNICE U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "BAMBI" LOZNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA SREDNJE EKONOMSKE ŠKOLE U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN CVIJIĆ" U LOZNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VERA BLAGOJEVIĆ" U BANJI KOVILJAČI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "STEPA STEPANOVIĆ" U TEKERIŠU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LIPNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE "SVETI SAVA" U LIPNIČKOM ŠORU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE MUZIČKE ŠKOLE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI NA ADMINISTRATIVNOJ TERITORIJI GRADA LOZNICE POVODOM SMRTI EPISKOPA EPARHIJE ŠABAČKE GOSPODINA LAVRENTIJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA TERITORIJU GRADA LOZNICE
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU, STRUČNIM SLUŽBAMA I POSEBNIM ORGANIZACIJAMA GRADA LOZNICE
 • REŠENJE O PRENO SU PRAVA JAVNE SVOJINE NA POKRETNOJ STVARI
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O DAVANJU NA PRIVREMENO KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex