Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 1 od 22.01.2020.)


  • ODLUKA (DRUGA) O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA ODRŽANIH 1. DECEMBRA 2019. GODINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex