Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Loznice

(broj 02 od 17.02.2018.)


  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2018. GODINU U GRADU LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2018 i 2/2018)
  • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐENJU POSTUPKA JAVNIH NABAVKI U ORGANIMA GRADA LOZNICE I GRADSKOM PRAVOBRANIL
  • STRATEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA GRADA LOZNICE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex