Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 9/2021 od 26.03.2021.)


  • PLAN DETALJNE REGULACIJE ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA CARIČIN GRAD
  • ODLUKA O RASPODELI SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA I ORGANIZACIJA OD JAVNOG INTERESA ZA 2021. GODINU


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex