Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 8 od 28.03.2019.)


 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINE BOJNIK
 • REŠENJE
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD LEBANE
 • STATUT OPŠTINE LEBANE
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA
 • ODLUKA
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIBAVLJANJE PONUDA U VEZI SA PLASMANIMA SLOBODNIH SREDSTAVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINE LEBANE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DEČIJEG VRTIĆA "DEČIJA RADOST" U LEBANU
 • ODLUKA O FINANSIRANJU BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI DEČJI VRTIĆ "DEČJA RADOST" LEBANE KOJA IMAJU STATUS TREĆEG I SVAKOG NAREDNOG DETETA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE LEBANE ZA 2018. GODINU
 • ODLUKA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA TRGOVA, ULICA, ZASELAKA I DRUGIH DELOVA NASELJENIH MESTA U OPŠTINI LEBANE
 • ODLUKA OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE I PRIBAVLJANJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU OPŠTINE LEBANE U ČLANSTVO UDRUŽENJA "POKRET ZA DECU TRI PLUS" IZ ČAČKA
 • ODLUKA O AUTO­TAKSI PREVOZU PUTNIKA
 • ODLUKA O JAVNOM PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O UREĐENJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • ODLUKA O SAOBRAĆAJNOJ INSPEKCIJI
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE LEBANE
 • STATUT OPŠTINE CRNA TRAVA
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE CRNA TRAVA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex