Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 7/2021 od 16.03.2021.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA I TRAJNA REŠENJA OPŠTINE VLASOTINCE
  • REŠENJE
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DEČIJEG VRTIĆA "DEČIJA RADOST" U LEBANU
  • REŠENJE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE U LEBANU
  • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KOLEKTORA ZA PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA I POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U OPŠTINI BOJNIK
  • POSLOVNIK O RADU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA LESKOVCA
  • ZAKLJUČAK


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex