Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Leskovca

(broj 7 od 20.04.2018.)


  • ODLUKA O DONOŠENJU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA LESKOVCA OD 2010. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/2013 i 7/2018)
  • ODLUKA O FORMIRANJU, ORGANIZACIJI I OPREMANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013, 21/2013, 23/2014, 31/2015, 39/2016, 51/2016, 29/2017 i 7/2018)
  • ODLUKA O UPRAVLJANJU JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)
  • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" IZ GRDELICE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 39/2016 i 7/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2018. GODINU NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O JAVNOM NADMETANJU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)
  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNJU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 4/2018 i 7/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U POLJOPRIVREDI-ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH RESURSA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA IZ BUDŽETA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex